Skoleudvalget

Skoleudvalget 4. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 4. november 2014
Beslutning: Til orientering
3. Frigivelse af rådighedsbeløb - Gug Skole - etape 2
Beslutning: Godkendt
4. Styringsaftale 2015
Beslutning: Til orientering
5. Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunes Skolevæsen - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Virksomhedshedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. september 2014
Beslutning: Godkendt
7. Harmonisering af PPR og specialtilbud - godkendelse af kommissorium
Beslutning: Godkendt
8. Investeringsplan for skolebyggeri
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Visionsproces i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Skoleudvalgets studietur i 2015
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Tilstandsbeskrivelse SSP/3. kvartal 2014
Beslutning: Til orientering