Skoleudvalget

Skoleudvalget 6. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. november 2014
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Skoleudvalgets budgetprocedure for Budget 2016
Beslutning: Godkendt
4. 1. behandling af Ungestrategien 2015-17
Beslutning: Godkendt
5. 1. behandling - Udmøntning af besparelser vedr. harmonisering af PPR og specialtilbud
Beslutning: Godkendt
6. Løvvangskolen – orientering om renovering og om profilbeskrivelse
Beslutning: Til orientering
7. Operationalisering af forebyggelsespakker under Sundhedspolitik 2015-2018
Beslutning: Godkendt
8. Visionsproces i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt