Skoleudvalget

Skoleudvalget 20. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Uddannelseshus
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Visionsproces i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt