Skoleudvalget

Skoleudvalget 3. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 3. marts 2015
Beslutning: Til orientering
3. Sagsoversigt 1. halvår 2015
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Ferieplan for skoleåret 2016/17
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Forsøg med it-læringsplatforme
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om reduktion af specialtilbud
Beslutning: Til orientering
7. Visitation til Specialtilbud
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Tilstandsbeskrivelse - 4. kvartal 2014
Beslutning: Til orientering
9. Anlæg 2015-2018
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om opstart på projekt Offentlig Leadership Pipeline
Beslutning: Til orientering
11. Visionsproces i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
12. Besøg af elever fra Løvvangskolen
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt