Skoleudvalget

Skoleudvalget 10. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 10. februar 2015
Beslutning: Til orientering
3. Udviklings- og Investeringsplan
Beslutning: Drøftedes
4. Aalborg Kommunes Frivilligstrategi
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Ansøgning fra Lille Vildmosecenteret
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Foreløbigt regnskab 2014
Beslutning: Godkendt
7. Moderniseringsaftale 2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Skolesvømning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Budget 2016: Temadrøftelse 14 - 16 årige
Beslutning: Udsat
10. Budget 2016: Temadrøftelse Ungdomsskolen
Beslutning: Udsat
11. Budget 2016: Temadrøftelse Pædagogisk Læringscenter
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Udsat
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt