Skoleudvalget

Skoleudvalget 3. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Udviklings- og Investeringsplan
Beslutning: Til orientering
3. Kvalitetsrapport 2014
Beslutning: Fremsendes
4. AKT klasser i Aalborg Kommune og Folkeskolereformen
Beslutning: Drøftedes
5. 1. behandling - Ændring af Nørholm Skoles overbygningsskole
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Plan for evaluering af elementer i folkeskolereformen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Uddannelsesstrategi 2015 - 2018
Beslutning: Godkendt
8. Høringsudkast til Vision for Skoleforvaltningen
Beslutning: Godkendt
9. Budget 2016: Temadrøftelse 14 - 16 årige
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
10. Budget 2016: Temadrøftelse Ungdomsskolen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
11. Budget 2016: Temadrøftelse af DUS
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt