Skoleudvalget

Skoleudvalget 17. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 17. marts 2015
Beslutning: Til orientering
3. Ny Børne- og Ungepolitik 2015-2017 i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. 2. behandling - Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (Reduktion af specialtilbud)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. 2. behandling - udmøntning af besparelser vedr. harmonisering af PPR og specialtilbud
Beslutning: Godkendt
6. 2. behandling af Ungestrategien 2015-17
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Kommunalt kompetenceløft i idræt og bevægelse
Beslutning: Tiltrådt med bemærkninger
8. Ansøgning om ændring af Gug Skoles distrikt
Beslutning: Godkendt
9. Ansøgning om ændring af Nøvling Skoles distrikt
Beslutning: Godkendt
10. Budget 2016: Temadrøftelse af Ledelse
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Budget 2016: Temadrøftelse Pædagogisk Læringscenter
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Budget 2016: Temadrøftelse af kompetenceudvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Budget 2016. "Hvidt papir"
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt