Skoleudvalget

Skoleudvalget 7. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 7. april 2015
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om skoleindskrivning for skoleåret 2015/2016
Beslutning: Godkendt
4. Principper for udvælgelse af skoler til kompetenceløft i idræt og bevægelse
Beslutning: Godkendt
5. Strategi for modtagelse af flygtninge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Budget 2016: Temadrøftelse af Digital forvaltning
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Temadrøftelse Budget 2016: Nøgletal og fakta
Beslutning: Godkendt
9. Endeligt regnskab 2014
Beslutning: Godkendt
10. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Regnskab 2014
Beslutning: Godkendt
11. Overførsel af uforbrugte midler 2014 til 2015 - drift, tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
12. Overførelse af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 - anlæg, tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt