Skoleudvalget

Skoleudvalget 21. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 21. april 2015
Beslutning: Til orientering
3. 2. Behandling af Vision for Skoleforvaltningen 2015-2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Profilskole Løvvangskolen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Budget 2016: Temadrøftelse af Ny skole
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Kommissorier vedr. opfølgning på Kvalitetsrapport 2014
Beslutning: Godkendt
7. Kvalitetstilsyn med folkeskolen
Beslutning: Til orientering
8. Pædagogisk Udviklingsdag 2016
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Aftaler om elevfravær
Beslutning: Til orientering
10. Justering af konfirmationsforberedelse
Beslutning: Godkendt
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt