Skoleudvalget

Skoleudvalget 19. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Budget 2016: Temadrøftelse af Skoletjenesten
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Budget 2016: Temadrøftelse af Elevtransport
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Budget 2016: Temadrøftelse af Den åbne skole
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Budget 2016: Prioriteringsdebat
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Drøftedes
6. 2. behandling af Børne og Ungepolitik 2015-2017
Beslutning: Godkendt
7. Kompetenceudviklingsstrategi 2015-2017
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Helhedstilbud
Beslutning: Godkendt
9. Skoleforvaltningens it- og digitaliseringsstrategi 2015-2017
Beslutning: Godkendt
10. Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Beslutning: Godkendt
11. Ekstra bevilling til landsbyordningen på Hou Skole
Beslutning: Godkendt
12. 2. behandling af ansøgning om ændring af Nøvling Skoles distrikt
Beslutning: Godkendt
13. 2. behandling - Ændring af Nørholm Skoles overbygningsskole
Beslutning: Anbefales
14. Status på modtagelse af nye flygtninge i maj 2015
Beslutning: Godkendt
15. Skoleudvalgets besøgsrunde 2. halvår 2015
Beslutning: Godkendt
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt