Skoleudvalget

Skoleudvalget 2. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 2. juni 2015
Beslutning: Til orientering
3. Ny chef for PPR
Beslutning: Til orientering
4. Udviklings- og investeringsplan for anlægsopgaver på skolerne
Beslutning: Til orientering
5. Budget 2016: Temadrøftelse vedr. prioritering ud fra udviklingsplanen for anlæg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Budget 2016: Temadrøftelse af inklusion
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Budget 2016: Temadrøftelse af Elever udvikler skoler
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Budget 2016: Temadrøftelse af Trivsel
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Status på arbejdet med Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
10. Handleplan for Sundhedspolitikken 2015-2018
Beslutning: Godkendt
11. 1. behandling af organisering af 10. klasse
Beslutning: Anbefales
12. Tilstandsbeskrivelse SSP/Trivsel - 1. kvartal 2015
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Morgenmadstilbud til skoleelever
Beslutning: Godkendt
17. Profilskoler i Aalborg Kommune – skoleåret 15/16.
Beslutning: Godkendt