Skoleudvalget

Skoleudvalget 16. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for budgetpunkt
Beslutning: Til orientering
3. Budgetrapport 2016, udgave 1.0
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Drøftedes
4. Elevtalsprognose 2015
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt