Skoleudvalget

Skoleudvalget 15. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Præsentation af Aalborg Kommunes Borgerrådgiver
Beslutning: Til orientering
3. Nationale test og beregneren - evalueringskultur
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af strategi for skolemad 2015-2017
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Evaluering af inklusionsindsatsen 2012-2015
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af inklusionsstrategi 2015-2018
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Status på Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om den videre proces vedr. analyse af specialområdet
Beslutning: Til orientering
9. Skoleudvalgets møder i 2016
Beslutning: Godkendt
10. Byggeprogram i forbindelse med PCB- og profilrenovering af Løvvangskolen
Beslutning: Godkendt
11. Organisering af 10. klasse - 2. behandling
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt