Skoleudvalget

Skoleudvalget 6. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for Skoleudvalgets møde den 6. oktober 2015
Beslutning: Til orientering
3. Status på Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. 1. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. 1. behandling af struktur på specialområdet - Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole
Beslutning: Godkendt
6. Resultater af trivselsmåling - 2015
Beslutning: Til orientering
7. Skoleforvaltningens kompetencefordelingsplan
Beslutning: Godkendt
8. Bilag til Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunale Skolevæsen 2015
Beslutning: Godkendt
9. Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet gældende fra 1. januar 2016
Beslutning: Anbefales
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Konfirmationsforberedelse, Ministeriets rammeforsøg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger