Skoleudvalget

Skoleudvalget 20. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering vedrørende FIRST LEGO League
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Status på Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Kommunikationsindsatsen i Skoleforvaltningen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Opfølgning af budgetrapport
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Aalborg Kulturskole - udmøntning af budget 2016
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Kommissorium - Sammenhængende træningsindsats på børneområdet
Beslutning: Til orientering
8. Udmøntning af beslutning om 10. klasse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. SSP Tilstandsbeskrivelse for 3. kvartal 2015
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt