Skoleudvalget

Skoleudvalget 3. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommissorium for PPRs udviklingsstrategi
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Beslutning: Godkendt
4. Status på Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
5. Lektiehjælp og faglig fordybelse
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Oplæg fra udviklingskonsulent ved LEGO
Beslutning: Til orientering
7. Præsentation af "www.nogetathavedeti.dk"
Beslutning: Til orientering
8. Præsentation af læringsplatform
Beslutning: Til orientering
9. 1. behandling - Ny tildelingsmodel for de mest specialiserede specialklasser og specialskoler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt