Skoleudvalget

Skoleudvalget 17. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Henvendelse fra byrådsmedlem Per Clausen (Ø) - Mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Ny timetildelingsmodel for de mest specialiserede specialklasser og specialskoler TILRETTET
Beslutning: Godkendt
4. Finansiering af pladser i specialtilbud
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Status på indsatsen "Elever udvikler skoler"
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Evaluering af budgetproces 2016
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Holdfaktor timebevillingsmodel
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Tilslutning til det fælleskommunale udbud af samarbejdsplatform
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Henvendelse fra beboere i "Prins Paris området"
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Ungdomsskolens besparelser 2016
Beslutning: Godkendt
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt