Skoleudvalget

Skoleudvalget 1. december 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Status på Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Planlægning af dialogmøde for Skoleudvalget i 2016
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

4. Status på drop-out-truede elever, elever i enkeltmandsundervisning og underretninger til Familiegruppen
Beslutning: Til orientering

Åben

5. Budgetproces 2017
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Besparelse på ledelse og administration
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015
Beslutning: Godkendt
9. Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland
Beslutning: Anbefales
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt