Skoleudvalget

Skoleudvalget 15. december 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Prioritering af Udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes Skoler 2016
Beslutning: Godkendt
3. Grindsted-Uggerhalne Samråds mulige overtagelse af pavillon
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Virksomhedsrapportering/ledelsesinformation pr. 30. november 2015
Beslutning: Godkendt
5. Ferieplan for skoleåret 2017/2018
Beslutning: Godkendt
6. Orientering vedr. 1. skoleindskrivning for skoleåret 2016/2017
Beslutning: Til orientering
7. Status på Skoleudvalgets arbejde
Beslutning: Udsat
8. Ansøgning fra Lille Vildmosecenteret
Beslutning: Udsat
9. Godkendelse af læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Opgaver UngAalborg Uddannelsescenter
Beslutning: Til orientering
11. Funktionsbeskrivelse for trivselspersoner
Beslutning: Godkendt
12. Skoletjenesten version 2.0
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Kommissorium for Fælles ledelse og Skolerne administration
Beslutning: Godkendt
14. Status på udmøntning af investeringsmodel på ungeområdet
Beslutning: Til orientering
15. Skolernes anvendelse af inklusionsressourcen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Status på januarvisitation 2016
Beslutning: Til orientering
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Til orientering
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt