Skoleudvalget

Skoleudvalget 12. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering: Program for udvalgsmødet den 12. januar 2016
Beslutning: Til orientering
3. Orientering: Status på Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse: Fornyet 2. behandling af struktur på specialområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse: 2. behandling - struktur på specialområdet - Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole
Beslutning: Godkendt
6. Orientering: Status på antal elever til kommende 0. klasser - Januarvisitationen 2016
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse: Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse: Forlængelse af overenskomst med private initiativtagere om specialundervisning for voksne
Beslutning: Godkendt
9. Orientering: Evaluering af sommerkursus 2015
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse: Kommissorium vedr. analyse af fritidstilbud
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Orientering: Status på Skoleudvalgets arbejde
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt