Skoleudvalget

Skoleudvalget 2. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - præsentation af ny leder for Aalborg Ungdomsskole
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Skoletjenesten version 2.0 ny udgave
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af ansøgning fra Lille Vildmosecentret
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Skoleudvalgets arbejde med Budget 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Drøftelse af budget 2017: Temadrøftelse om modtagelse af flygtninge
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om status på Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af 2. behandling af ny timetildelingsmodel for de mest specialiserede specialklasser og specialskoler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering om status på antal visiterede elever i 1. - 10. klasse - Januarvisitationen
Beslutning: Til orientering
10. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af visitationsmodel
Beslutning: Drøftedes
11. Godkendelse af kommissorium for ny visitationsmodel
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af ændring af vikarkompensation på skoleområdet
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Orientering om forslag til familiebundet kulturpas til udvalgte børnehaver og skoler
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt