Skoleudvalget

Skoleudvalget 16. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om samarbejde med Spar Nord
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om Nytårskur
Beslutning: Til orientering
4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af it, udvikling og indkøb
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Drøftelse af omprioriteringsbidrag 2017
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Godkendelse af finansiering af ekstra pladser i specialundervisningen 2016/2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af fordeling af inklusionsressource
Beslutning: Udsat med bemærkninger
8. Drøftelse af invitation til nyt frikommuneforsøg
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Drøftelse - Evaluering af KL's Børn & Unge Topmøde
Beslutning: Udgik med bemærkninger
10. Drøftelse af emner til dialogmøde på facebook
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger

Lukket

12. Orientering om tilstandsbeskrivelse - SSP - 4. kvartal
Beslutning: Drøftedes

Åben

13. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt