Skoleudvalget

Skoleudvalget 1. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af emner til omprioriteringsbidrag
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Drøftelse af status på Learning Pipeline i Skoleforvaltningen
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering om foreløbigt regnskab 2015
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2015
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Drengeindsats
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt