Skoleudvalget

Skoleudvalget 15. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af "KOM GODT I GANG" Learning Pipeline for Skoleudvalget
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af forslag til omprioriteringsbidrag
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Aalborg Kulturskoles takster for skoleåret 2016-2017
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af høringssvar vedr. Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om status på playmakerordning
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af indmeldinger til rammeaftalens udviklingsstrategi 2017
Beslutning: Godkendt
8. Drøftelse af skolernes anvendelse af inklusionsressourcen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Orientering om elever udvikler skoler
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om skoleindskrivning 2016/2017
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Drøftelse af renovering af Løvvangskolen
Beslutning: Drøftedes