Skoleudvalget

Skoleudvalget 5. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af status på Learning Pipeline i Skoleforvaltningen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse flygtninge
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af organisering og afrapportering på SSP-området
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af International Strategi i Skoleforvaltningen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af First Lego League
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af forankring af projekt "Forebyggelse af Radikalisering og Ekstremisme"
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af endeligt regnskab 2015
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2017 - drift, tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2017 - anlæg, tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - regnskab 2015
Beslutning: Godkendt
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Drøftelse af scenarier for renovering af Løvvangskolen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger