Skoleudvalget

Skoleudvalget 19. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af visitationsmodel
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af Fælles ledelse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Orientering om samarbejde mellem Folkeskolen og Ungdomsskolen
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af tidsplan for arbejdet med Løvvangskolen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt