Skoleudvalget

Skoleudvalget 17. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af specialområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af fritidsområdet
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af distriktsændringer mellem Gug skole og Byplanvejens Skole
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. april 2016
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Målpil for Skolevæsnet 2016-19
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt