Skoleudvalget

Skoleudvalget 21. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budgetrapport 2017, 1. udgave
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af Skoleprognose 2016
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af visitationsmodel
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af skolernes administration
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Godkendelse af arbejdet med ny model på tosprogsområdet på baggrund af temadrøftelse af budget 2017
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af 1. behandling af Visiterings- og effektivseringspotentialer for specialbefordring i Skoleforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af model for befordring af tosprogede elever
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Drøftelse af budgettering af midler til understøttende undervisning "den åbne skole"
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
10. Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 31. maj 2016
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af dialogmødet vedr. Løvvangkvarteret 18. maj 2016
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om Planstrategi 2016
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt