Skoleudvalget

Skoleudvalget 28. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af ansøgning om sammenlægning af Gistrup Skole og Vaarst-Fjellerad Skole
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af opfølgning på evaluering af forsøget med socialrådgivere i dagtilbud og skoler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om status på udmøntningen af investeringsmodellen på ungeområdet
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af Budgetrapport 2017, 2. udgave
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Intet

Lukket

9. Eventuelt - Lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt