Skoleudvalget

Skoleudvalget 16. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af det videre arbejde med Løvvangskolen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af halvårsregnskab 2016
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af Budgetrapport 2017, 4. udgave
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Drøftelse af anlægsbudget 2017
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om trivselsmåling 2015/2016
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om ungestatistik for 1. kvartal 2016
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af høringssvar til ny Rusmiddelstrategi 2016-2019
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt