Skoleudvalget

Skoleudvalget 6. september 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forslag om at nedlægge Løvvangskolen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om driftsoverenskomst og evalueringskoncept i det nye 10. klassetilbud
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af delvis dækning af timer til opkvalificering af undervisningsfag
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Skoleudvalgets mødeplan for 2017
Beslutning: Godkendt
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt