Skoleudvalget

Skoleudvalget 20. september 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om program for Skoleudvalgets besøg på Højvangskolen den 20. september 2016
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om procedure for løbende visitation i PPR
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om sygefraværsstatistik for Skoleforvaltningen 1. og 2. kvartal 2016
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om afklaring af indhold og rammer for nybyggeri til J og L klasser på Vester Mariendal Skole
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt