Skoleudvalget

Skoleudvalget 4. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed og målrettet indsats overfor ordblinde elever
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af 2. behandling - Visiterings- og effektiviserings potentialer for specialbefordring i Skoleforvaltningen
Beslutning: Ikke godkendt
4. Orientering om økonomisk status på visitationen
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af 2. behandling af skolernes administration
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om status for arbejdet med evaluering af understøttende undervisning og åben skole
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om lukning af Bøgeskolen
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering om tilstandsrapport - SSP - 1. halvår 2016
Beslutning: Til orientering

Åben

10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af aktuel status 2016 - Skoleforvaltningen - Godkendelse af tillægsbevilling drift 2016
Beslutning: Godkendt