Skoleudvalget

Skoleudvalget 11. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af byggeprogram for Nøvling Skole
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet gældende fra 1. januar 2017
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kommissorium for Ny visitations- og samarbejdsmodel
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om henvendelse fra fire skolebestyrelser vedr. transport til Skoletjenestens tilbud
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering om byggemuligheder på Nr. Uttrup Skole
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt