Skoleudvalget

Skoleudvalget 17. november 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af 1. behandling af ny ressourcemodel til specialområdet.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om status på drengeindsats
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst-Fjellerad og Gistrup skoler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering om Ungestatistik for 2. kvartal 2016
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt