Skoleudvalget

Skoleudvalget 6. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af transport til Skoletjenestens tilbud
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse 2. behandling vedr. lukning af Løvvangskolen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Drøftelse af evaluering af budgetprocessen i forbindelse med Budget 2017
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af 1. behandling af analyse af fritidstilbud
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Drøftelse af status på kommunikationsindsatsen i Skoleforvaltningen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering om PPR´s Udviklingsstrategi
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af oprettelse af psykiatrisamråd
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt