Skoleudvalget

Skoleudvalget 17. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Præsentation af ny leder for UU
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om samarbejde med Sundby-Hvorup Boligselskab omkring deltagelse og medfinansiering i boligsocial helhedsplan for social og forebyggende indsats i afdeling 12, Løvvangen, for perioden 1. ja
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Orientering om boligsocial helhedsplan og medfinansiering for Himmerland Boligforenings afdelinger i Kildeparken og Sundparken, Aalborg Øst
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering om samarbejde med boligorganisationerne Alabu Bolig og Lejerbo om boligsocial helhedsplan i Aalborg øst, for perioden 1. januar 2017- 31. januar 2021
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel
Beslutning: Udsat med bemærkninger
7. Godkendelse af ny ressourcemodel - Specialområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af 2. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af overvejelse om udvikling af Løvvangområdet til kommentering
Beslutning: Drøftedes
12. Orientering om KL's Børn og Unge Topmøde 2017
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt