Skoleudvalget

Skoleudvalget 7. februar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Program for udvalgsmødet den 7. februar 2017
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse 2. behandling vedr. sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af 2. behandling af analyse af fritidstilbud
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af ændret fraværskompensation
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om Rammeaftale for Musikalsk Grundkursus i Nordjylland (MGK Nord) mellem Statens Kunstfond og Aalborg Kommune for perioden 2017 - 2020.
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af reviderede styrelsesvedtægter for Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om fælles portal for lærings- og dannelsestilbud i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om Håndbogen På tværs
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Ungestatistik 3. kvartal 2016
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt