Skoleudvalget

Skoleudvalget 7. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Præsentation af ny leder for Aalborg Ungdomsskole
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om Ung Aalborg og samarbejdet med skolerne
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Kulturskolen og samarbejdet med skolerne
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering om foreløbigt regnskab 2016
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af forslag til temadrøftelser i forbindelse med budget 2018
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af finansieringen af visitationer til specialundervisning i regnskabsår 2017 og skoleåret 2017/2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af aldersdispensation i husene i Ung Aalborg
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af kommissorium for undersøgelse af tosprogsområdet 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af nyt HF-forløb for sårbare unge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af forlængelse af overenskomst med private initiativtagere om specialundervisning 2017
Beslutning: Godkendt
12. Orientering om evaluering af First Lego League
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om Kærbyskolen som profilskole med fokus på æstetiske læreprocesser
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om udvalgte nøgletal om skolevæsenet og skolerne fra skoleåret 2015/16
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om aflysning af sommerferiesvømning i 2017
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning af komp
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Til orientering
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt