Skoleudvalget

Skoleudvalget 21. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen om byudvikling
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om status på Løvvangområdet
Beslutning: Til orientering
4. Drøftelse af budget 2018: Temadrøftelse af socialrådgivere på skolen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Orientering om indskrivning til skoleåret 2017/2018
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om arbejdet med undersøgelse af tosprogsområdet i skolevæsnet i Aalborg Kommune 2017
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af ekstrabevilling til landsbyordningen på Hou Skole
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om Ungestatistik 4. kvartal 2016
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om afrapportering fra Udvidet SSP, 2. halvår 2016
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
11. Eventuelt
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt