Skoleudvalget

Skoleudvalget 4. april 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Program for udvalgsmødet den 4. april 2017
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af budget 2018: Temadrøftelse af vikardækning, vikarsituationen generelt
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering om ny model for undervisningsvejledere
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af endeligt regnskab 2016
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 - drift, tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 - anlæg, tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere i 2016
Beslutning: Godkendt
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt