Skoleudvalget

Skoleudvalget 18. april 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Program for udvalgsmødet 18. april 2017
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af udearealer og udendørs læringsmiljø
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af skolernes energimodel
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af økonomi og proces i forbindelse med øget inklusionstænkning og ændret visitation
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt