Skoleudvalget

Skoleudvalget 2. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budget 2018: Moderniserings- og effektiviseringskatalog
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt