Skoleudvalget

Skoleudvalget 16. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om anvendelse af "beregneren"
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Orientering om brugen af pædagoger i undervisningen i 10. klasse
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af moderniserings- og effektiviseringskatalog
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af nøgletal
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Drøftedes
7. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af Digital læring
Beslutning: Udsat
8. Godkendelse af virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. april 2017
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om status på inklusion og visitation
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af dækning af timer til opkvalificering af undervisningsfag
Beslutning: Afvist med bemærkninger
11. Orientering om undersøgelse af tosprogsområdet i Skolevæsnet
Beslutning: Anbefales
12. Orientering om status på Skoleudvalgets arbejde 2016
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af Vester Mariendal Skoles deltagelse i rammeforsøg vedr. mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen
Beslutning: Anbefales