Skoleudvalget

Skoleudvalget 6. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på inklusion og visitation
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Budget 2018: Opfølgning på visitationsmodel
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af Digital læring
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Godkendelse af anmodning om ny organisering af Kulturskolen og procesplan for vedtægtsændringer
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af skoledistriktsgrænser ved Østre Havn
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af ændret praksis vedr. frivillige nationale test
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om resultater af trivselsmålingen 2016/2017
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om deltagelse i fagligt løft af svage elever
Beslutning: Til orientering
10. Drøftelse af Fablab/Makerspace
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt