Skoleudvalget

Skoleudvalget 20. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse - fællesmøde mellem FMU og Skoleudvalget
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af Skoleprognose 2017
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af evaluering af forsøg med socialrådgivere i dagtilbud og skoler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe vedr. indsats til børn og unge med angst
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Drøftelse af Budget 2018: Budgetrapport 2018, 1. udgave
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om status på inklusion og visitation
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om status på Genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af forslag stillet af Rådmand Tina French Nielsen, Venstre, om ændring af Stolpedalsskolens skoledistrikt og principper for fremtidig praksis
Beslutning: Afvist
10. Orientering om Ungestatistik for 1. kvartal 2017
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om ændring i Fælles Mål
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af 1. behandling af ændring af ledelsesstrukturen i Aalborg Ungdomsskole
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 31. maj 2017
Beslutning: Godkendt
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt