Skoleudvalget

Skoleudvalget 15. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af samarbejdet med Aalborg Ungebyråd
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af 2. behandling af ændring af ledelsesstrukturen i Aalborg Ungdomsskole
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af 1. behandling af Fælles mål for DUS
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af halvårsregnskab 2017
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af Budget 2018: Budgetrapport 2018, 2. udgave
Beslutning: Drøftedes
7. Godkendelse af nye vedtægter for Aalborg Kulturskole med virkning pr. 1. januar 2018
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af indholdsfortegnelse i rapporten 'Servicetjek af integrationen på skoleområdet i Aalborg Kommune'
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om deltagelse i AULA
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af skoledistriktsgrænser ved Østre Havn, 2. behandling
Beslutning: Godkendt
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt