Skoleudvalget

Skoleudvalget 5. september 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om udviklingsprojekt "Arkitektur er en leg"
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af nyt klageorgan vedr. mobning
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af afrapportering fra dialogmødet om fællesskabskultur og visitation
Beslutning: Drøftedes
5. Orientering om status på implementeringen af ny model på tosprogsområdet
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af ændret organisering og drift af Udvidet SSP
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om spørgeramme og proces for evaluering, Skoleudvalget 2014-2017
Beslutning: Til orientering
9. Drøftelse af rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt "Viden i skolen"
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt