Skoleudvalget

Skoleudvalget 3. oktober 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Program for udvalgsmødet den 3. oktober 2017
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. modernisering af Vester Mariendal Skole samt tilbygning af ny specialafdeling.
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af Ungebyrådets forslag om at indføre samfundsfag i 7. klasse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af evaluering af byrådsperioden 2014-2017
Beslutning: Drøftedes
7. Drøftelse af rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt "Viden i skolen"
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
8. Orientering om afrapportering på Genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på omsætning og implementering af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af kommissorium for serviceeftersyn af skolernes energimodel
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af aktuel status 2017 - Skoleforvaltningen, tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (tidl. rammeaftale)
Beslutning: Godkendt
13. Orientering om SSP tilstandsrapport 1. halvår 2017
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af Skoleudvalgets mødeplan for 2018
Beslutning: Godkendt
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt