Skoleudvalget

Skoleudvalget 7. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Program for udvalgsmødet den 7. november 2017
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af evaluering af 10. klasse 2017
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af regler for Skolebestyrelsesvalg 2018
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommissorium for udbud af analyse af udendørs læringsmiljøer
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af rådighedsbeløb på Kærbyskolen
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. september 2017
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt